สมัครสอบ กรมการปกครอง นักวิชาการเงินและบัญชี

สมัครสอบ กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 50 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more