บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมประกาศชื่อ ผู้ผ่านคุณสมบัติ 14 ล้านคน

ตรวจเช็คสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


ตรวจเช็คสถานะ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมประกาศชื่อ ผู้ผ่านคุณสมบัติ 14 ล้านคน

บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตร คนจน รอบนี้มีการเปิดเผยจาก นายสันติ พร้อมพงษ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) เผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการ ได้ติดตามรายงานความคืบหน้า ของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 พบว่าจำนวนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์มากถึง 40% ของจำนวนการลงทะเบียนทั้งหมด จึงมีการเร่งให้หน่วยงานชี้แจ้งตรวจสอบข้อเกี่ยวข้อง แจ้งรายละเอียดของบุคคลที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ มาให้กระทรวงการคลังพิจารณา เพื่อสร้างความโปร่งใส และสามารถชี้แจ้งต่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติดังกล่าว ให้ทราบกันทั่วหน้า หรือสามารถเซ็คสิทธิที่จะได้รับใน เดือน กุมภาพันธุ์ 2566 ว่าให้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ตรวจเช็คสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตรวจเช็คสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จำนวนประชาชนที่มาลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่รวม 22 ล้านคน คัดกรองเบื้องต้นคุณสมบัติผ่านจำนวน 19 ล้านคน และหลังจากนั้นได้คัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มงวด เชื่อมข้อมูลหน่วยงาน 40 แห่งทำ ให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเพียง 14 ล้านคนเท่านั้น เมื่อจำนวนผู้ลงทะเบียน เทียบกัน พบว่าจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ถือว่า ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มากถึง 8 ล้านคน และหากมีประกาศรายชื่อ จะกังวลว่าจะเกิดความวุ่นวายในช่วงของการยื่นอุทธรณ์ได้ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการให้พร้อม เพื่อรองรับกับประชากรที่จะเกิดความวุ่นวายได้

และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้ หรือไม่นั้น ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ นายสันติ พร้อมพงษ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) ได้หารือเบื้องต้น คาดการว่าจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติได้ 14 ล้านคน ส่วนอีก 8 ล้านคน ก็ต้องยื่นอุทธรณ์ข้อมูลเพิ่มเติม โดยได้สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยในฐานะผู้จัดทำระบบข้อมูล สวัสดิการแห่งรัฐ บัตร คนจน ทั้งหมด ต้องส่งข้อมูลของผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ มาให้กระทรวงการคลัง เพื่อตอบสอบอีกครั้ง และหาสาเหตุของการไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อที่จะได้อธิบายคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ประชาชนได้เข้าใจ

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกรุงไทย สถาบันการเงิน ที่รับจัดการระบบการลงทะเบียน เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน โดยผู้ลงทะเบียนในรอบนี้รวมถึง 22 ล้าน คนซึ่งรอบแรกระบบของธนาคารได้คัดกรองคนที่ผ่านคุณสมบัติจนเหลือ 19 ล้านคน ที่ผ่านเกณฑ์ และมีการคัดกรองขั้นตอนสุดท้ายอย่างเข้มงวดเหลือเพียงแค่ 14 ล้านคนเท่านั้น

คุณสมบัติที่จะได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
คุณสมบัติที่จะได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตร คนจน


คุณสมบัติที่จะได้รับ บัตรสวัสดิการ

ประชาชนเช็คด่วน คุณสมบัติผู้ที่ได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยมีรายได้ต่อปี ปีละไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกินปีละ 100,000 บาท และผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงิน ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง ที่ไม่เกินหลักเกณฑ์ เช่นวงเงินกู้สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้ สำหรับยานพาหนะ รวมไม่เกิน 1 ล้านบาท และไม่มีบัตรเครดิตเป็นต้น


บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ จ่ายอะไรบ้าง

ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จะได้รับ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ใช้จ่ายในครัวเรือน โดยจะมีรายละเอียดในการจ่ายดังต่อไปนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

  • วงเงินซื้อสินค้า 200-300 บาท ต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท ต่อเดือน 3 เดือน (มกราคม ถึงมีนาคม 2566)
  • ส่วนลดค่าเดินทาง (บขส) 500 บาท ต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าเดินทางรถไฟ 500 บาท ต่อเดือน
  • ส่วนลด ขสมก/รถไฟฟ้า (MRT, BTS, ARL) 500 บาท ต่อเดือน

***หมายเหตุ ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้***

ทุกวันที่ 18 ของเดือน

  • เงินชดเชยค่าไฟไม่เกิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อ 1 เดือน
  • เงินชดเชยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อ ครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรจะต้องชำระเอง

***หมายเหตุ ถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้****

วันที่ 22 ของทุกเดือน

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้เบี้ยคนพิการ

***หมายเหตุ ถอนเป็นเงินสดได้ และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้***

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่มี บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตร คนจน สามารถตรวจสอบสิทธิ์ การดำเนินผลโดยใช้บัตรประชาชน หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้าประชาสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02109-2345 หรือ call center กรมบัญชีกลาง 02-270-6400 ในวัน และเวลาราชการ หรือตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการที่มีการเลื่อนออกไปก่อน ทั้งนี้ทั้งนั่นภาครัฐ จะรีบเร่งดำเนินการให้เสร็จแล้ว และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

Related Posts