บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารในห้าง เปิดยันยันตัวตน เสาร์-อาทิตย์

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

ในห้าง เปิดยันยันตัวตน บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ เสาร์-อาทิตย์ เช็คด่วน

บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ และผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 อย่าลืมยืนยันตัวตนเช็คสิทธิ์ได้อะไรบ้าง วันที่ 9 มีนาคม 2566 มีรายงานว่าสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี 2565 ทางคณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบ การจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ให้แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้


เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ  คนผ่านเกณฑ์ รอบใหม่

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ทางรัฐมนตรีได้มีการจัดสรรให้ประชาชนรับสวัสดิการใหม่ ที่ผ่านคุณสมบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วงเงินค่าสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา วัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าชั้นนำทั่วประเทศราคามาตรฐาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านค้าอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน 300 บาทต่อ 1 สิทธิ์

2. วงเงินส่วนลดค่าการ์ดหุงต้ม จากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน 80 บาท ต่อคนต่อ 3 เดือน

3. วงเงินรวมค่าเดินทาง ผ่านระบบการขนส่งสาธารณะจำนวน 750 บาท ต่อคน/ต่อเดือน โดยสามารถใช้รถโดยสารได้กับขนส่ง 8 ประเภทได้แก่

  • รถองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก)
  • รถบริษัทขนส่งจำกัด (บขส)
  • รถไฟฟ้าบริษัทขนส่งมวลชนจำกัดกรุงเทพมหานครมหาชนรถไฟฟ้า (BTS) (MRT) รถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสายสนามบินจำกัด
  • รถเอกชนร่วมขสมกรถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
  • รถเอกชนร่วม (ขสมก) และรถเอกชน
  • รถสองแถวรับจ้าง หรือ เรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ

4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ท่านที่มี บัตรสวัสดิการ จะได้รับค่าอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือน ต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้มี บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

5. มาตรการบรรเทาค่าน้ำประปา จะได้รับค่าอุดหนุนน้ำประปาจำนวน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่น้ำประปาเกิน 100 บาทแต่ไม่เกิน 335 บาท ผู้มีบัตรจะได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาทและจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีบัตรได้รับสิทธิ์มีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาทผู้มีบัตรจะต้องเสียค่าน้ำประปาทั้งหมด

สำหรับมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาก ระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจะชำระค่าบริการที่ผู้มีที่ได้รับสิทธิ์ บัตรคนจน รอบใหม่ ที่ตามเงื่อนไขกำหนด ให้แก่หน่วยงานผู้บริหารทั้ง 5 แห่งได้แก่สำนักงานไฟฟ้านครหลว งสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมมนาทาน กองทัพเรือสำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ  คนผ่านเกณฑ์ รอบใหม่
เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ  คนผ่านเกณฑ์ รอบใหม่


เสาร์-อาทิตย์ ธนาคารรัฐ ในห้างเตรียมเปิดยืนยันตัวตน เร็วๆ นี้

โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโครงการตามงบประมาณปี 2565 เปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์เข้าตรวจคุณสมบัติผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการในวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยผู้ลงทะเบียน บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ สถานะเสร็จสมบูรณ์สามารถตรวจสอบการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ในเวลา 06.00 น.ถึง 23.00 น.ของทุกวัน
  • ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงานได้แก่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต และศาลว่าการเมืองพัทยาตามวัน และเวลาของหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบผลพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นกับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง
  • โทรสอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ call center โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565  จันทร์ ถึงศุกร์ ตามเวลาของการทำการแต่ละหน่วยงาน
https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/posts/515277647458525
https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/posts/515277647458525

โดยผู้ลงทะเบียน บัตรคนจน รอบใหม่ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะต้องยืนยันตัวตนณ ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน และธนาคาร (ธกส.) โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปซึ่งจะต้องนำบัตรประชาชนอเนกประสงค์ smart card ไปใช้ในการยืนยันต์ตัวตน

ที่มา : facebook /MoFNewsStationThailand

เปิดเผยล่าสุดกระทรวงการคลังได้ทำประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม สำหรับประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 สามารถไปรับบริการได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารธกส และธนาคารกรุงไทย ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้าโดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

เพื่อให้บริการการยืนยันตัวตนไปได้อย่างสะดวก และรวดเร็วผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อนยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพฯ หรือสำนักงานเมืองพัทยา เพื่อลดความแออัด และความรวดเร็วในการให้บริการ


รอบการยืนยันตัวตน สวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่

รอบที่ 1 วันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561 จะได้ใช้สิทธิ์วันที่ 1 เมษายน 2566

รอบที่ 2 ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มีนาคมถึง 26 เมษายน 2566 จะใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 3 ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 เมษายนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 มิถุนายน 2566

รอบที่ 4 ยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคมถึง 26 มิถุนายน 2566 เริ่มใช้สิทธิ์วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

รอบที่ 5 ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไปจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 สิงหาคม 2566

รอบการยืนยันตัวตน สวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่
รอบการยืนยันตัวตน สวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่

โดยผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ รอบ 2-4 จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ โดยสิทธิ์ย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าเท่านั้น ส่วนผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่ 5 จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง

Related Posts