บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ เมษายน 2566 รอบใหม่ ใช้งานอย่างไร เงินเข้าวันไหน

บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ เมษายน 2566 รอบใหม่ ใช้งานอย่างไร เงินเข้าวันไหน

บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ เมษายน 2566 รอบใหม่ ใช้งานอย่างไร เงินเข้าวันไหน

บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ เมษายน 2566 ที่มีการลงทะเบียน และ ดีเลย์ ใช้ในครั้งแรก วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม จะสามารถนำ บัตรประชาชน แบบสมาร์ทการ์ดไปใช้แทน บัตรคนจน ได้เลย ส่วนจะได้รับค่าอะไรบ้าง และมีเงินเข้าวันไหน สามารถกดเป็นเงินสดได้หรือไม่ สามารถใช้บัตรใบเดิมได้หรือไม่ สามารถตรวจสอบรายละเอียด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ได้เลย ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้


บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ เมษายน 2566 ใช้งาน อย่างไร

สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อาจจะยังสงสัย และผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2566 ครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อน เพราะเปลี่ยนจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบเดิมไป เป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนดังนั้น เวลาไปซื้อของตามร้านค้าธงฟ้า หรือใช้สิทธิ์ที่ร่วมโครงการ ไม่จำเป็นต้องแยกสแกนจ่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียว ก็สามารถใช้ได้ตลอดงาน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถเมล์ รถไฟฟ้า ก็สามารถยื่นบัตรประชาชนให้พนักงานขายตั๋วได้เลย

ตารางเงินเข้า บัตรคนจน รอบใหม่


ตารางเงินเข้า บัตรคนจน รอบใหม่ เดือนเมษายน 2566

วงเงินค่าซื้อสินค้า อุปโภคบริโภค 300 บาท ต่อเดือน

สามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบ เพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านค้าอื่นๆ ที่ทางโครงการกำหนดตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจะได้คนละ 300 บาท ต่อคนต่อเดือน โดยผู้ที่มีสิทธิ์สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น.ถึง 23.00 น. ของทุกวันและไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

 • ผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่ได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มีนาคมกรณียังไม่ได้รับการยืนยันภายในวันที่ 26 มีนาคม จะต้องรอสิทธิ์ในเดือนถัดๆ ไปหลังการยืนยันตัวตนสำเร็จ
 • ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 26 เมษายน จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม และได้รับสิทธิ์วงเงินซื้อสินค้าของเดือนเมษายน ทบมาอีก 300 บาท
 • ยืนยันตัวตนในวันที่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 แต่ได้รับวงเงินซื้อสินค้าของเดือนเมษายน และพฤษภาคมทุกมาอีก 600 บาท
 • ยืนยันตัวตนในวันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 แต่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าของเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ทบมา 3 เดือน เป็นจำนวนเงิน 900 บาท
 • ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายนเป็นต้นไป จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม แต่จะไม่ได้รับวงเงินย้อนหลัง

วงเงินค่าเดินทาง ผ่านระบบขนส่ง สาธารณะ 750 บาท ต่อเดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถกดเงินเป็นสดได้แต่สามารถใช้ได้กับสาธารณะขนส่งด้วยวงเงิน 750 บาท ต่อเดือน โดยมีผลสูงที่ร่วมรายการดังนี้

 • รถเมล์ (ขสมก.)
 • รถบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.)
 • รถไฟฟ้า BTS MRT และ airport rail link
 • รถไฟ

วงเงินส่วนลด ค่าการ์ดหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน

 • ใช้เป็นส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้า ที่กระทรวงพลังงานกำหนดซึ่งปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ 80 บาทต่อ 3 เดือนแต่เฉพาะในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2566 จะเพิ่มวงเงินให้เป็น 100 บาทต่อ 3 เดือน
 • ผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกวันที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่จะไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

ค่าน้ำค่าไฟฟรี เงินเข้าวันไหน

ปกติแล้วผู้ที่ถือ บัตรคนจน ใบเดิม จะมีสิทธิ์ได้รับค่าน้ำค่าไฟฟ้าฟรี ค่าน้ำประปาจะต้องจ่ายบิลค่าไฟค่าน้ำไปก่อนแล้ว ค่อยมารอรับเงินโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน ซึ่งในส่วนนี้สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้แต่สำหรับปัจจุบันแห่งรัฐรอบใหม่ ผู้ได้รับสิทธิ์ค่าน้ำค่าไฟฟรี ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายบิลค่าไฟค่าน้ำล่วงหน้าแล้ว เพราะหากได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้า หรือประปา จะมียอดการใช้ไฟฟ้า และประปาตามเกณฑ์ที่กำหนด ทางกรมบัญชีการจะเป็นผู้ชำระค่าบริการให้กับหน่วยงานเอง และค่าไฟฟ้า และค่าน้ำที่ส่งมาบ้านของเราจะแสดงยอดเป็น 0 บาท

ดังนั้น บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ เมษายน 2566 จะไม่มีเงินค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาฟรี โอนเข้าบัตรอีกต่อไปสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนไปเดิมยังสามารถใช้สิทธิ์รอบใหม่ใบแจ้งหนี้ ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยนำใบแจ้งหนี้ไฟฟ้า หรือค่าน้ำค่าไฟไปชำระตามปกติ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ 2566 เพื่อจะได้รับค่าไฟค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของมาตรการ e-money ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

ค่าน้ำค่าไฟฟรี บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ เมษายน 2566


ช่องทางการลงทะเบียน และช่วงเวลาการรับสิทธิ ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาฟรี


บัตรคนจนใบเดิม ยังสามารถใช้งานได้อยู่ หรือไม่

สำหรับผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปเดิมสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น 200-300 บาทต่อ เดือนใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น
 • วงเงินส่วนลดค่าการ์ดหุงต้ม ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 22.00 น.
 • วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะใช้ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 20:00 น.

กรณีที่มีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-money สามารถถอนเงิน e-money ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสามารถใช้เงินดังกล่าวชำระสินค้า และบริการผ่านเครื่องชำระเงินที่รับการจ่าย EDC และ application ถุงเงินที่ร้านธงฟ้าหรืออื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566

Related Posts