ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลรอบ 2 ทำอย่างไร

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลรอบ 2 ทำอย่างไร

ประกาศผล บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ ระบุชัดเจนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามที่ทางลัดประกาศ หรือตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถทำการยืนยันขออุทธรณ์ตามขั้นตอนได้ จะต้องดำเนินการตรวจสอบ เพื่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับหมายเลขประจำตัวประชาชน กับธนาคารกรุงไทย เพื่อได้รับสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆที่ ทางรัฐได้ประกาศ เมื่อผ่านคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ประกาศผล จึงสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการผ่านบัตรประชาชนซึ่งอาจจะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยาก แต่ถ้าหากทำเสร็จสิ้นจะง่ายในการใช้งานครั้งถัดไป โดยประชาชนทั่วไปสามารถนำเอาบัตรประชาชนที่ยังไม่มี ชิปการ์ด เพื่อขอรับชิปการ์ด หรือ สมาร์ทการ์ด กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


การประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 1 มีนาคม

บุคคลที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

 • จะต้องเดินทางไปยืนยันตัวตน ผ่าน 3 หน่วยงานได้แก่
 • ธนาคารกรุงไทย ให้ประชาชนยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยยังไม่มีกำหนดสิ้นสุดวันการให้บริการ
 • ธนาคารออมสิน ให้ประชาชนยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 1-27 สิงหาคม 2566 นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ให้ประชาชนยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 1-27 สิงหาคม 2566 นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป

กรณีไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ

 • สามารถยื่นอุทธรณ์ โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี คือยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อยื่นอุทธรณ์

ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่านเพื่อตรวจสอบขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากยื่นอุทธรณ์แล้วผู้ไม่ผ่านการพิจารณาต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อตรวจสอบของแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

***นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และจะต้องแก้ไขให้เสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566***

การประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 1 มีนาคม
การประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 1 มีนาคม


ทำอย่างไรดี เมื่อไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับคนที่ตรวจสอบการประกาศผลจากกระทรวงการคลังระบุว่าไม่ผ่านพิจารณาคุณสมบัติท่านสามารถยื่นอุทธรณ์โดยธรรมได้ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบแล้ว ผลแสดงพิจารณาไม่ผ่าน
 2. สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน
 3. ติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้เสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
 4. รอตรวจสอบผลการยื่นอุทธรณ์ประมาณเดือนมิถุนายน 2566
 5. เมื่อผ่านเกณฑ์ในรอบ 2 ดำเนินการตามขั้นตอนหากไปหากผ่าน หรือไม่ผ่านการยื่นอุทธรณ์


ตรวจสอบสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่านได้ที่ไหน

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการแห่งรัฐประจำปี 2565 และเมื่อตรวจสอบพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติตามโครงการในปี 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ได้ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

2. ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้งเสร็จ หน่วยงานตามวัน และเวลาในการทำของแต่ละหน่วยงานโดยเจ้าหน้าที่รัฐที่รับลงทะเบียน เป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดยผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการคัดเลือกจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการยื่นอุทธรณ์ได้ดังนี้

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารธกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตร
 • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 • สำนักงานเขตกรุงเทพฯ
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในไทย
 • จิตศาลาว่าการเมืองพัทยา
ตรวจสอบสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่านได้ที่ไหน
ตรวจสอบสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่านได้ที่ไหน

2. สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.ถึง 23.30 น.ของทุกวัน

Related Posts