สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ นักจัดการงานทั่วไป

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ นักจัดการงานทั่วไป

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์
สมัครสอบ กรมปศุสัตว์

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร : พนักงานราชการ         

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

เงินเดือน : 18000 บาท

ประเภท :  บริหารทั่วไป

จำนวน 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ        รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการเลือกสรร – ความรู้ความสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการประเมิน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

– ทักษะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการประเมิน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

– สมรรถนะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการประเมิน  :  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร :  วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638228528986121821.pdf        

เว็บไซต์ : httpbiologic.dld.go.th

Related Posts