รับสมัคร  พนักงานราชการ  กรมเจ้าท่า

รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า

รับสมัคร  พนักงานราชการ  กรมเจ้าท่า

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

รับสมัคร              พนักงานราชการ         

ตำแหน่ง               ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

เงินเดือน              11,280 บาท

ประเภท               เทคนิค

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองหรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายาม

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)

2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ        

วิธีการเลือกสรร – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน            

เปิดรับสมัคร       วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638181843452317809.pdf

เว็บไซต์ : httpsmd.thaijobjob.com

ตำแหน่งอื่นๆ

Related Posts