เตือนภัย โรคร้ายที่มากับบุหรี่ สารพัดโรคทำลายปอด

เตือนภัย โรคร้ายที่มากับบุหรี่ สารพัดโรคทำลายปอด


เตือนภัย โรคร้ายที่มากับบุหรี่ สารพัดโรคทำลายปอด

เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงจะรู้จักกับบุหรี่กันอยู่แล้ว มีความอันตรายมากแค่ไหน โรคร้ายที่มากับบุหรี่ ทำลายตัวผู้ดูดเอง และทำลายคนรอบข้าง  เป็นการทำลายสุขภาพของผู้สูบ และคนใกล้ชิดเรียกได้ว่ามีผลกระทบต่อคนรอบข้างไม่ใช่น้อย เพราะสารเคมีที่อยู่ใน ควันบุหรี่ มีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น นิโคติน ทาร์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนออกไซด์ แอมโมเนียม ฟอร์มาลดีไฮด์ ไซยาไนด์ ซึ่งสารเหล่านี้ ล้วนเป็นสารเคมีที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายเป็นอย่างมาก หากรับสารพวกนี้เข้าไปเป็นประจำ จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด เพราะฉะนั้นคนที่ชอบดูดบุหรี่เป็นเวลานานๆ อาจจะมีผลกระทบต่างๆ เหล่านี้แน่นอน

เตือนภัย โรคร้ายที่มากับบุหรี่ สารพัดโรคทำลายปอด
เตือนภัย โรคร้ายที่มากับบุหรี่ สารพัดโรคทำลายปอด


โรคร้ายที่มากับบุหรี่ ที่ควรพึ่งระวัง

ท่านรู้หรือไม่ สารพิษในควันบุหรี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการ เกิดโรคมะเร็ง เกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะ มะเร็งลำไส้ใหญ่ การสูบบุหรี่ไม่กี่มวลต่อวัน ส่งผลให้หัวใจ และหลอดเลือดเสียหายในระยะยาว โดยพบว่าพวกเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจประมาณ 20% มีความเชื่อมโยงกับการดูดบุหรี่โดยตรงผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 2 ซองต่อวันติดต่อกัน นานกว่า 15 ปี ควรได้รับการตรวจ มะเร็งปอด หากตรวจในระยะที่มีโอกาสรักษาก็อาจจะหายทันได้ บุหรี่มีสารพิษรวมกันมากกว่า 4,000 ชนิด รวมถึงสารก่อมะเร็งเพิ่มมากกว่า 60 ชนิด ยิ่งสูบในปริมาณมากเท่าไหร่ และผู้สูบติดต่อกันเป็นเวลานาน ย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคร้าย อย่างแน่นอนและโรคยอดนิยม ที่มากับบุหรี่ที่ท่านควรจะทราบ และพึงระวังดังนี้


1.โรคมะเร็ง

โรคร้ายที่มากับบุหรี่ โรคยอดนิยมที่มากับบุหรี่จากสถิติในประเทศไทย มะเร็งปอด ที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้ชายอันดับ 4 ในผู้หญิง และเป็นมะเร็งอันอันตรายการเสียชีวิตเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมักพบเป็นระยะกระจายไปตามอวัยวะต่างๆโดยสาเหตุหลักก็คือ การสูบบุหรี่ นอกจากนี้สารพิษในควันบุหรี่ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือดูดบุหรี่มากกว่า 2 มวล ต่อวันเป็นเวลา 15 ปี ควรเข้าการรับการรักษา หรือตรวจเอกซเรย์ปอดเพื่อดูว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ หากเป็นเป็นระยะเวลาแรกอาจจะมีโอกาสรักษาได้


2. ปอดบวม

โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ เป็นภาวะติดเชื้อในปอดจาก 2 สาเหตุนั่น ก็คือการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ปอดอักเสบ ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อเกิดจากการหายใจเอาสารเคมี ทำให้ระบบทางเดินหายใจเคืองเช่น ฝุ่นสารเคมีโดยเฉพาะ ควันจากบุหรี่ มีอาการหายใจลำบากไม่สบายตัว บางกรณีอาจจะมีไข้ หรืออาการคล้ายเป็นหวัด ปวดหัว แล้วสั่น ไอ เจ็บคอ หากอาการรุนแรง อาจเจ็บหน้าอก อาเจียน มีเสมหะ มีเลือดปนโรคปอดบวมมักพบในเด็ก และผู้สูงอายุผู้ที่มีภูมิถ้าทานต่ำหากติดเชื้อรุนแรงอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ รวมไปถึงควันผู้อื่นด้วย


3. โรคถุงลมโป่งพอง

เป็นอีกหนึ่งผลข้างเคียงที่มาจากการ สูบบุหรี่ เพราะภายในปอดของเราประกอบไปด้วยถุงลมเล็กๆ เป็นจำนวนมากทำหน้าที่ฟอกเลือด และถ่ายออกซิเจนทำให้เลือดดำหากสูบ ควันบุหรี่ จำนวนมากเป็นระยะเวลานานความที่มีสารพิษจะไปทำลายผนังถุงลมเหล่านั้นได้ ส่งผลให้เกิดภาวะถุงลมอักเสบฉีกขาด ไม่สามารถฟอกเลือดให้เป็นปกติได้ และจะไม่สามารถรับออกซิเจนที่เพียงพอ ซึ่งทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายผู้ป่วยถุงลมโป่งพองอาจจะยังพบอาการหัวใจเต้น น้ำหนักลด ภาวะซึมเศร้า ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหากอยู่ในระยะที่รุนแรงจะทำให้ผู้ป่วยทรมานเนื่องจากภาวะเหนื่อยมากจนต้องนอนติดเตียง หรือได้รับออกซิเจนตลอดเวลาดังนั้นหากผู้ป่วยที่จุดบุหรี่อาการหายใจตื้น หรือเหนื่อยง่ายติดต่อกันควรรีบพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคที่จะเกิดขึ้นรุนแรงตามมา

 ควันบุหรี่  เสี่ยงอันตราย
ควันบุหรี่ เสี่ยงอันตราย


4. โรคเบาหวาน

ศูนย์วิจัยของการแพทย์ทางทหารเบอร์มิงแฮม (Birmingham) รัลลาบาม่า พบว่าอาสาสมัครจำนวน 22% ของกลุ่มคนที่ดูดบุหรี่ มีภาวะน้ำตาล และเลือดสูงซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคเบาหวาน และ 17% ของกลุ่มอาสาสมัครที่ไม่เคยดูดบุหรี่เลยแต่ได้รับควันบุหรี่สม่ำเสมอ เริ่มจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งเมื่อเทียบกับคนป่วยที่เคยดูดบุหรี่ และเลิกดูดไปแล้วกับมีเพียงแค่ 14% ส่วนกลุ่มคนที่ไม่ดูดบุหรี่ และได้รับความบุหรี่มีเพียง 11.5% ผลการวิจัยพบว่าควันบุหรี่มีผลต่อน้ำตาลในเลือด และเบาหวาน เนื่องจากสารพิษในบุหรี่สามารถเข้าไปสะสมอยู่ในตับอ่อนทำให้ตับอ่อนทำงานได้น้อยลงจนทำให้เกิดภาวะสะสม และกลายเป็นเบาหวานได้นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ดูดบุหรี่มีแนวโน้มควบคุมโรคได้ยาก และเกิดปัญหากับการใช้อินซูลินมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ดูดบุหรี่ รวมไปถึงภาวะเสี่ยงแทรกซ้อนจากโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคไต โรคเบาหวานขึ้นตา แพทย์จึงมักแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกดูดบุหรี่ และรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมไปถึงรับประทานยา และพบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดอันตรายถึงชีวิต


5. โรคหัวใจ และหลอดเลือด

โรคร้ายที่มากับบุหรี่ สารพิษในบุหรี่ที่ได้รับเป็นจำนวนมาก ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจผิดจังหวะ และทำให้เส้นเลือดแดงตีบแคบรวมไปถึงเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจหยุดพัก และขณะขณะออกกำลังกายแม้สูบบุหรี่ไม่กี่มวลต่อวันก็อาจจะส่งผลให้หัวใจ และหลอดเลือดเสียหายจากการวิจัยสถาบันนานาชาติ ผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจประมาณ 20% มีความเชื่อมโยงกับการดูดบุหรี่โดยตรง โดยเฉพาะผู้ที่ทานยาคุมกำเนิด หรือเป็นโรคเบาหวานในกลุ่มผู้หญิง หากดูดบุหรี่จะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้

และเนื่องจากโรคร้ายแรงที่กล่าวมาทั้งหมดในการดูดบุหรี่ที่เกิดจากความบุหรี่ โทษของบุหรี่ยังมีอีกมากมายส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เล็บมือมีคราบดำ มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว ทำให้ผิวหนังหยาบกร้าน ผมหงอกแก่ก่อนวัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคม และการใช้ชีวิตประจำวันจนต้องอาจประสบกับ ภาวะซึมเศร้า หรือโรคที่อาจฆ่าชีวิตได้ในที่สุด

การป้องกัน และหลีกเลี่ยงโรคร้ายแรงจาก ควันบุหรี่
การป้องกัน และหลีกเลี่ยงโรคร้ายแรงจาก ควันบุหรี่


การป้องกัน และหลีกเลี่ยงโรคร้ายแรงจาก ควันบุหรี่

ในสภาวะปัจจุบัน หรือสังคมในสมัยนี้เรียกได้ว่าไปที่ไหนก็จะเห็น ควันบุหรี่ แทบทุกที่ ตอนที่เราสูบเข้าไปหรือสารพิษจากควันบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นน้อยหรือมากแต่ถ้าหากสะสมไปในเวลานาน หรือถ้าหากใครที่มีคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดดูบุหรี่เป็นประจำยิ่งอาจจะหลีกเลี่ยงได้แต่เรามีวิธีช่วยให้ท่านได้ห่างไกลจากควันบุหรี่มือสอง ได้อย่าง เช่น

  • ไม่ให้สูบบุหรี่ในบ้าน หรือในรถยนต์ ถ้าหากจะสูบควรจะเดินออกไปไกลๆ จากผู้คน
  • ควรให้สูบบุหรี่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี หรือในสถานที่ที่จัดไว้สำหรับคนดูดบุหรี่เฉพาะ
  • ให้ผู้ที่สูบบุหรี่ล้างมือ และทำความสะอาดจากการดูดบุหรี่เสร็จทุกครั้งเพื่อก็ลดกลิ่นเหม็นจากคนรอบข้าง

จะเห็นได้ว่าบุหรี่มีโทษร้ายแรงทั้งผู้สูบ และคนใกล้ชิด นอกจากจะเผาผลาญเงิน ของผู้สูบไปในแต่ละวันยังทำร้ายสุขภาพของตัวท่านเองเสี่ยงต่อ มะเร็งปอด สูง เรียกได้ว่าไม่มีผลดีตามมาเลยก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นหากใครที่สูบบุหรี่จัด ควรจะ ลด ละ เลิก เพื่อคนที่คุณรัก และสุขภาพร่างกายของท่านเอง

Related Posts