รายเดิมเตรียมเฮ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 ตรวจสอบไทม์ไลน์รอบใหม่

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายเดิมเตรียมเฮ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 ตรวจสอบไทม์ไลน์รอบใหม่

ความคืบหน้าในการตรวจสอบ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเดิมเตรียมพร้อม สำหรับเดือนมีนาคม 2566 มีการอัพเดทไทม์ไลน์รอบใหม่เกี่ยวกับวันเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้ว และความคืบหน้าในการประกาศผล ไทม์ไลน์ ที่มีรายละเอียดชี้แจ้งโดย นายอาคม เติมพิทยาไทยไพรสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประกาศโครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการคนจน ระบุว่ามีการประกาศผลรายชื่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ใช่เป็นรายการประกาศรายชื่อรวม แต่เป็นการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองไม่มีใครสามารถตรวจสอบแทนได้ เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่ออาจจะโดนหลอก

อัพเดทความคืบหน้าในการใช้ สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบที่ผ่านมา กรณีเรื่องการ ผลตรวจสอบสิทธิ์ จากเดิม 1 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับผู้ถือบัตรรายเดิมจะไม่กระทบต่อผู้ถือบัตร แน่นอนสามารถใช้สิทธิ์ได้ปกติ จนกว่าจะมีการประกาศการตัดสิทธิ์ แต่จะมีการปรับปรุงในเรื่องของค่าเดินทางรถไฟฟ้า จากเดิมที่ใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ที่ช่องทางเข้าได้ทันทีจะเปลี่ยนเป็นใช้บัตรประชาชนแทนส ามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับชิปสำหรับการเดินทาง ซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลาเล็กน้อยแต่ครั้งต่อไปก็สะดวกต่อการเดินทาง และลดความยุ่งยากในการเข้าใช้บริการได้นั่นเอง

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 ตรวจสอบไทม์ไลน์รอบใหม่
เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมีนาคม 2566 ตรวจสอบไทม์ไลน์รอบใหม่

ตรวจสอบสิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมีนาคม 2566ได้ดังนี้

ทุกวันที่ 1 ของเดือน

 • วงเงินซื้อสินค้า/อุปโภคบริโภค 200-300 บาท ต่อเดือน
 • ส่วนลดค่าการ์ดหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบไปด้วย

 • ค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 500 บาท ต่อเดือนต่อ 1 สิทธิ์
 • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือนต่อ 1 สิทธิ์
 • ค่าโดยสารขสมก/รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) จำนวน 500 บาท ต่อเดือนต่อ 1 สิทธิ์ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร

***รายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไป***

ทุกวันที่ 18 ของเดือน

 • เงินชดเชยค่าไฟไม่เกิน 315 บาทต่ อครัวเรือนต่อ 1 เดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน.และ กฟผ. และกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือน
 • ชดเชยค่าน้ำตามจำนวนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กปน. และกปภ. ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือน และจะได้รับค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือนที่ชำระแล้วส่วนเกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชำระเพิ่มเติมเอง

***รายละเอียดที่กล่าวมาสามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้***

ทุกวันที่ 22 ของเดือน

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท ต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการต่อ 1 ท่าน

*** รายละเอียดสามารถถอนได้เป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้***

เตรียมตรวจสอบไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการคนจน รอบใหม่
เตรียมตรวจสอบไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการคนจน รอบใหม่

เตรียมตรวจสอบไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการคนจน รอบใหม่

เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด่วน กระทรวงการคลังได้นำเสนอโครงการ เข้าครมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจากนั้นจะทราบไทม์ไลน์ที่ชัดเจน แต่การคาดเดาโครงการจะเริ่มใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ประมาณวันที่ 1 เมษายน 2566 และการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2566 กรณีผ่านไม่ผ่านไม่มีรายชื่อเป็นหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย เนื่องจากธนาคารไม่ได้ให้รายละเอียดของผู้ที่ไม่ผ่านกับสิทธิ์ และกระทรวงการคลังเนื่องจากจะกลัวผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ดังนั้น กรุงไทยจึงทำหน้าที่ในการรับอุทธรณ์ และชี้แจ้งเหตุผลกับผู้สมัครบัตรคนจนไม่ผ่านสิทธิ์ ถ้าหากมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวจะรีบแจ้งให้ท่านทราบภายในเร็ววัน

ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์โครงการ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การตรวจ เช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งประเทศไทยที่ผู้ร่วมเข้าโครงการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ welfare สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ผ่านการยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิ์ ผ่าน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส) ธนาคารออมสิน และสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2566 ที่จะถึงนี้

 • ในกรณี ไม่ผ่าน เกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทยภายใน 60 วัน หลังจากประกาศผล โดยคลังจะเปิดให้มีการอุทธรณ์ต่อไป
 • โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลศูนย์ลูกค้าประชาสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 02-109-2545 ตามเวลาราชการเวลา 08.30 ถึง 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • หรือติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโทร 0948589797 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. เว้นวันหลุดราชการ
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 02-273-0920 ต่อ 3502-3503-3506-3536-3542-3518 หรือโทร 085-824-27102 085-842-7103 085-842-7104 085-842-7105 085-842-7106 085-842-7107 สามารถติดต่อสอบถามแต่ช่วงเวลาทำการ 08.30 น – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการคนจน ที่ท่านจะได้รับในเดือนมีนาคม 2566 และสามารถติดตามการอัพเดทความเคลื่อนไหว ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านไม่ผ่าน ที่กระทรวงการคลังประกาศในรอบแรกผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับจะต้องทำการยืนยันตัวตนภายใน 30 วัน เมื่อผ่านเกณฑ์ตามที่ทางรัฐบาลได้เป็นคนกำหนดคาดว่าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในเดือน เมษายน. 2566 ที่จะถึง

Related Posts