ประกาศปรับเงื่อนไข เงินฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส

ออมทรัพย์ทวีโชค


ประกาศปรับเงื่อนไข เงินฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค ธ.ก.ส

เช็คด่วน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีการประกาศดำเนินปรับปรุงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เงินฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารที่กำหนด สกส.2 7/2565 ลงนามวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยจากเดิม ผู้ที่ฝากจะได้รับดอกเบี้ย และสิทธิ์การจับฉลากรางวัลลุ้นโชคปรับเป็นให้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ในรูปแบบของขั้นบันได ตามระดับเงินฝากคงเหลือทั้งสิ้น โดยมีการเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมเป็น รับดอกเบี้ยเงินฝาก และสิทธิ์จับรางวัล เปลี่ยนเป็นได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยธนาคาร โดยยังคงใช้สมุดเล่มเดิมได้ตามปกติ ตั้งแต่วัน1 ก.ค 66 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ฝากยังคงได้รับสิทธิ์จับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคอีก 2 ครั้ง ในเดือน ก.พ. 66 และเดือน ส.ค. 66 เป็นรอบสุดท้าย


ระดับเงินฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค ดอกอัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

 • ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งสิ้นวันต่ำกว่า 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.25%
 • ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งสิ้นตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.35%
 • ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งสิ้นตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.45%
 • ทั้งนี้ ธกส.ยังคงดำเนินการจับฉลากเงินรางวัลฝากออมทรัพย์ทวีโชคในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม 2566 เป็นรอบสุดท้าย


รายละเอียดในการ ฝากสลากดิจิตอล ธ.ก.ส

เงื่อนไขในการฝาก สลากดิจิตอล ธกส. จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องเปิดบัญชีธนาคารกับ ธกส.โดยรายละเอียด ดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขเป็นไปตามทางที่ทางธนาคารเป็นคนกำหนดดังนี้

 • 1 หน่วย หน่วยละ 50 บาท
 • สลากแต่ละหน่วย มีสิทธิ์ตรวจรางวัลได้ 24 ครั้ง
 • สลากดิจิตอล ธกส. เป็นฉลากชนิดไร้ตราสารโดยลูกค้าจะได้รับ e-slip ไว้เป็นหลักฐานการฝากโดยจะบันทึกไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่อัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบรายการ การฝากข้อมูลหมายเลขสลาก และประวัติการถูกรางวัลผ่านแอพพลิเคชั่นธกส A-mobile plus และ A mobile

อายุในการรับฝาก

 • การรับฝาก เมื่อกำหนดฝาก 2 ปีแบบวัน ชนวัน นับจากวันที่ฝาก

คุณสมบัติผู้ฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีถิ่นอยู่ในประเทศไทย ทร14 และสมัครใช้บริการ application ธกส A-mobile plus และ A mobile
 • จะต้องมีทะเบียน สลากออมทรัพย์ ประเภทครบกำหนดแบบวันชนวัน ผูกบัญชีเงินฝากผู้โอน เพื่อรอรับเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด เงินรางวัลจะถูกโอนไปยังบัญชีอัตโนมัต (เมื่อถูกรางวัล)
 • ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ลงทะเบียน สลากออมทรัพย์ ธกส. จะต้องทำการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ถ่ายรูปจัดเก็บใบหน้าที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

การรับฝาก

 • การรับฝาก ออมทรัพย์ทวีโชค ผ่านช่องทาง application ธกส. แอพ A-mobile plus และ A mobileเท่านั้นไม่สามารถทำรายการที่สาขา

การออกรางวัลของ สลากดิจิตอล ธ.ก.ส

 • กำหนดการออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน ( ยกเว้นเดือนมกราคม จะออกในวันที่ 17 ของทุกปี เนื่องจากวันที่ 16 มกราคม เป็นวันนักขัตฤกษ์ จึงมีการออกรางวัล เป็นวันที่ 17 แทน) ครั้งแรกการออกรางวัล คือวันที่ 16 ธันวาคม 2565
 • สิทธิ์ในการตรวจรางวัลฝากสลาก ภายในวันที่ 15 ของเดือน จะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 24 ครั้ง ดังนี้

รางวัลจำนวนรางวัลเงินรางวัลที่ได้รับ
รางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวด15,000,000 บาท
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด593,000 บาท
รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง1802,000 บาท
รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง6001,000 บาท
รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง1,200400 บาท
รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง6,000300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัวหมุน 1 ครั้ง60,00025 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัวหมุน 1 ครั้ง600,00010 บาท
รางวัลพิเศษเสี่ยงหมวดปีละ 1 ครั้ง (ออกรางวัลในเดือนธันวาคม 2565 และเดือนธันวาคม 2566)  22500,000 บาท
รางวัลรวมสูงสุด668,04216,917,000
จำนวนรางวัล และเงินรางวัลที่ได้รับเงื่อนไขการจ่าย ดอกเบี้ยเงินฝาก และการไถ่ถอน

 • ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.070 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.070 บาทต่อปี
 • ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน ธนาคารหักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 2 บาท กรณี 50 บาท ต่อหน่วย จะถอนได้คืน 48 บาทต่อหน่วย
 • กรณีฝากสลากจนครบอายุฝาก 2 ปี ครบกำหนดแบบวันชดวัน ธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมดอกเข้าบัญชีเงินฝากผู้โอนให้อัตโนมัติในวันที่คบสลากกำหนด
 • การถอนสลากก่อนกำหนดต้องถอนเต็มวงเงินของรายการฝาก แต่ละครั้ง ไม่สามารถถอนบางส่วนได้โดยลูกค้าสามารถถอนสลากผ่านทาง application ธกส. แอพ A-mobile plus และ A mobile เท่านั้น
 • การโอนกรรมสิทธิ์ สลากดิจิตอล ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ในทุกกรณี

สิทธิประโยชน์

 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการทำสัญญากู้เงินตามข้อบังคับฉบับที่ 35 ผ่าน application ธกส. แอพ A-mobile plus และ A mobile ได้
 • ช่องทางการติดตามผลการออกรางวัล
 • สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลที่ facebook fanpage ธกส. BAAC Thailand YouTube channel: BAAC Thailand/วิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ AM 891 และสามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.baac.or.th หรือการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส A-mobile plus และ A mobile
 • หรือสามารถศึกษารายละเอียดผ่านเว็บไซต์ธนาคาร (www.baac.or.th) ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 02-555-0555 เพิ่มเติมได้

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดนี้อิงจาก ธนาคาร ธกส. ที่ได้ทำการแจ้งไปยังลูกค้าผู้ที่ใช้บัญชีธนาคาร ธกส. ผ่าน SMS ออมทรัพย์ทวีโชค โดยเป็นเงื่อนไขตามที่กล่าวมาทั้งหมด มีการแจ้งปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยให้คิดตามเงินฝาก ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคารแต่ยังใช้สมุดเล่มเดิมได้ตามปกติ

Related Posts