รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รับสมัคร              ข้าราชการ โดยวิธี  คัดเลือก

ตำแหน่ง               พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

เงินเดือน              15000 บาท

ประเภท               วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 20 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา – ปวส. – ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://job.ocsc.go.th/images/Job/638180987614351709.pdf            

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)            –

ทักษะสมรรถนะ                –

เงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638180987614351709.pdf        

เว็บไซต์ : job.ocsc.go.th

Related Posts