คาถาเงินล้าน สวดเรียกทรัพย์ เสริมดวงเฮง

รวมบทสวด คาถาเงินล้าน จากเจจิชื่อดัง

คาถาเงินล้าน จากเจจิอาจารย์ดัง สวดเรียกทรัพย์ เสริมดวงเฮง

คาถาเงินล้าน เป็นสุดยอดพระคาถาที่ถ่ายทอดกันมาในพงศาวดาร มีพุทธคุณที่ไม่ธรรมดา เรียกได้ว่ามีการรวบรวมพระถาคาจากเกจิพระอาจารย์ชื่อดัง หลากหลายสำนัก ไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อรวย หลวงพ่อปาน ดำหลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงพ่อคูณ แต่ละท่านก็มีวิชาแก่กล้าไม่ธรรมดา ได้นำพระคาถามาแจกจ่ายให้ ศาสนิกชนได้สืบสาน คาถาเรียกเงิน เปลี่ยนจากความโชคร้าย กลายเป็นดี ให้มีทรัพย์สมบัติ โชคลาภความสุข เงินทอง สติปัญญา ที่เต็มไปด้วยความเมตตา เต็มเปี่ยมให้แก่ลูกศิษย์ลูกหา โดยไม่หวังผลตอบแทน

รวมบทสวด คาถา เงินล้าน จากเจจิชื่อดัง สวดแล้วเฮง สวดแล้วปัง ปลดหนี้ได้

การเริ่มต้นสวด คาถาเงินล้าน ท่านจะต้องตั้งจิตภาวนา และระลึกถึงพุทธคุณที่มีความศรัทธาแรงกล้า ตั้งจิตใจให้สงบ เพื่อเสริมความปัง เรียกทรัพย์ เงินทองไหลมาเทมา โดยวิธีการสวดคาถาเงินล้าน แต่ละบทสวดของ เกจิสำนักดังตามตำรา ก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้


1. พระคาถาเงินล้าน ของ หลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ

คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบวิธีการสวดสวดภาวนาทุกวัน เริ่มต้นด้วยการ (ตั้ง นะโม 3 จบ ) ตามด้วย
นาสังสิโมพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถา เงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา
 วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
( บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)


2. พระคาถาที่ 2 คาถา เงินล้าน คาถามหาลาภ ของหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก

วิธีการสวดสวดภาวนาทุกวัน เริ่มต้นด้วยการ (ตั้งนะโม 3 จบ) ตามด้วย

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ

เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา

สัพพะโส คุณะวิภา

สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม 


3. พระคาถาที่ 3 คาถา เงินล้าน คาถาเรียกเงิน เสริมทรัพย์ ของ หลวงพ่อปาน

วิธีการสวดสวดภาวนาทุกวัน เริ่มต้นด้วยการ (ตั้งนะโม 3 จบ) ตามด้วย

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า 1 จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสาวิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 1 จบ ก่อนนอน 3 จบ หรือเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์มากมาย เรียกเงิน เรียกทอง โชคลาภ ค้าขายร่ำรวยค้าขายร่ำรวย


4. พระคาถาที่ 4 คาถาเรียกเงิน หลวงพ่อคูณ ปริสุทุโธ

วิธีการสวดสวดภาวนาทุกวัน เริ่มต้นด้วยการ (ตั้งนะโม 3 จบ) ตามด้วย

พุทธธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะรายานิวาศสันติ

คาถาเงินล้าน เป็นบทสวดพุทธคุณที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลด้านการเงิน และโชคลาภ รวมทั้งพ่อค้าแม่ขายที่ประกอบอาชีพสุจริต ใช้เรียกทรัพย์ ปลดหนี้ เสริมความปัง ด้วยการสวดภาวนาตั้งจิต เป็นตัวช่วยเสริมความเฮง ให้มีเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสาย ซึ่งเป็นความเชื่อ และความศรัทธา จากลูกศิษย์ลูกหาจากหลายสำนักดังที่ได้รวบ คาถาเงินล้านจากเกจิพระอาจารย์ดังหลากหลายสำนักด้วยกัน เพื่อสวดภาวนาเสริมบารมีสติปัญญา และบุญพาจะหนุนนำให้มี รายได้ ไม่ขาดกระเป๋า


สวดพระคาถาเงินล้าน อย่างไร กี่จบ ถึงจะเห็นผลลัพธ์

การตั้งจิตภาวนาในการสวดพระ คาถาเงินล้าน อย่างไร ถึงจะเห็นผล สำหรับผู้ที่อยากเห็นผลในเร็ววันควรจะหมั่นภาวนาก่อนจะเริ่มท่องบทสวด โดยท่านสามารถท่องบทสวดได้เริ่มต้นดังนี้

  • ท่องคาถาเงินล้านให้เป็นกิจวัตรประจําวันทุกวันอย่างน้อยวันละ 9 จบ สำหรับการเสริมโชคลาภ และความเฮงความปัง เรียกทรัพย์สินเข้ามาไม่ขาดกระเป๋า
  • ท่องคาถาเงินล้านทุกวันเป็นประจำ 30 บท สำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาทางด้านการเงิน ขัดสนในด้านโชคลาภ
  • ท่องคาถาเงินล้านทุกวันเป็นประจำ 180 จบ สำหรับผู้ที่ตกระกำลำบาก ชีวิตขัดสน เมื่อสวดครบตามจำนวนจะมองเห็นทางออก และสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้


วิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดอานิสงส์ในการ ท่องคาถาเงินล้าน

  • ควรหมั่นภาวนาก่อนที่จะทำบุญทำทานใดๆ หรือสวดก่อนที่จะเข้านอนเสมอ ห้ามขาด
  • ต้องดูแลปฏิบัติมีศีล 5 ไม่ประพฤติผิดในกาม โอกาสที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการท่องคาถาก็จะมีสูงมากยิ่งขึ้น
  • สำหรับคนที่ประกอบกิจการค้าขาย พ่อค้า แม่ค้า สามารถนำบทสวดนี้ ไปตั้งจิตภาวนาทุกๆ วันค้าขายจะเฮงๆ ปังๆ มีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสาย

และนี่ก็คือทั้งหมด คาถาจากเกจิพระอาจารย์ดัง สำหรับใครที่นำไปสวดภาวนา แล้วรับรองชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญ มีลาภไหลเข้ามา ไม่ขาดสาย และการตั้งจิตภาวนาจะทำให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุข มีลาภเข้ามาแบบต่อเนื่อง ขณะสวดควรขณะปฏิบัติรักษาศีล ทำกิจการใดๆ มักจะประสบผลสำเร็จ ใครที่กำลังเดือดร้อนขัดสนในด้านการเงิน สามารถนำบทสวดนี้ ที่เป็นผลบุญจากพุทธศาคณิกชนคาถา จะทำให้ท่านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี และมีเงินไหลมาอย่างไม่ขาดสาย

การสวด คาถาเงินล้าน จะเป็นการระลึกถึงบารมีของพุทธเจ้า ที่รวบรวมบทสวดอันเป็นสิริมงคลไว้ให้แก่ผู้ที่มีความเชื่อถือ ตั้งมั่นจิตภาวนาในการรักษาศีล และสวดคาถาเงินล้านเป็นประจำ จะทำให้เกิดเมตตามหานิยมทำมาค้าขายขึ้น มีโชคลาภไม่ขาดสาย พบเจอแต่ความสุขความเจริญในชีวิต เรียกทรัพย์เงินทองเข้ามาหาตัวได้ดีนักแล ถ้าหากทำการงานอาชีพสุจริตยิ่ง เสริมบารมี เสี่ยงโชค และเสริมกำลังขวัญให้ประกอบการงานอาชีพที่ทำอยู่มีความรุ่งโรจน์

Related Posts