สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพย์ปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รับสมัคร :            ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ตำแหน่ง :            นักวิทยาศาสตร์การแพย์ปฏิบัติการ

เงินเดือน :            15000-16500 บาท

ประเภท :             วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :               1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         –

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638187281717306583.pdf

เว็บไซต์ : job.ocsc.go.th

Related Posts