สมัครสอบ กรมเจ้าท่า

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

รับสมัคร :            พนักงานราชการ         

ตำแหน่ง :            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

เงินเดือน :            11,280-13,800 บาท

ประเภท :             บริการ

จำนวน :               1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวช.

– ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :      

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ

เกณฑ์การประเมิน :         

เปิดรับสมัคร :     วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638181844109390964.pdf        

เว็บไซต์ : https://md.thaijobjob.com/


ตำแหน่งอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts