สมัครสอบ กรมการจัดหางาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมการจัดหางาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมการจัดหางาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร :  ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เงินเดือน :  10,840 – 12,650 บาท

ประเภท :  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน :  5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : – ปวส.

– อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  ตามประกาศรับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  ตามประกาศรับสมัคร

ทักษะ/สมรรถนะ :  ตามประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข :  ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638200069237918377.pdf

เว็บไซต์ :  http://doe.thaijobjob.com/


ตำแหน่งงานอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts