สมัครสอบ กรมการจัดหางาน นิติกรปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมการจัดหางาน นิติกรปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมการจัดหางาน นิติกรปฏิบัติการ

ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี  สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศรับสมัคร

ทักษะสมรรถนะ : ตามประกาศรับสมัคร

เงื่อนไข :ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638200066131172920.pdf

เว็บไซต์  : httpdoe.thaijobjob.com

ตำแหน่งงานอื่นๆ เพิ่มเติม

Related Posts