รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก

ตำแหน่ง :     นายแพทย์ปฏิบัติการ

เงินเดือน :     21,000 บาท

ประเภท :       วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน :        1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :       รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :         –

ทักษะ/สมรรถนะ :            –

เงื่อนไข :              ไม่มีเงื่อนไข

 เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : http://job.ocsc.go.th/images/Job/638182703509531685.pdf

เว็บไซต์ : job.ocsc.go.th

Related Posts