พระ คาถายันทุน บทสวดบูชา กัน และแก้ฝันร้าย

พระ คาถายันทุน


พระ คาถายันทุน บทสวดบูชา กัน และแก้ฝันร้าย

พระ คาถายันทุน เป็นพระคาถาฝันดี แก้เคล็ดฝันร้าย หากฝันร้ายจะกลายเป็นดี เป็นสิริมงคล หรือภาวนา คาถายันทุน 9 ชั้น พระประธานนี้ก่อนนอนทุกวันเรื่องร้ายๆ จากร้ายกลายเป็นดี และเรื่องดีๆ ก็จะดียิ่งขึ้นไป หมั่นเจริญภาวนาเป็นประจำทุกวัน เกิดสิริมงคล ลาภยศดีนักแล


การสวดภาวนาบูชาพระ คาถายันทุน ให้พ้นภัยพิบัติทั้งปวง

การสวดมนต์ หรือบทสวดก่อนนอนจะทำให้เรามีสมาธิ และได้อานิสงส์สูง เป็นเครื่องมือช่วยให้ท่านสงบจิตสงบใจมีสติในการใช้ชีวิต และการที่เราทำสมาธิ และได้แผ่บุญกุศลในแต่ละวันจะทำให้เรื่องร้ายๆ กลายเป็นเรื่องดี แต่รู้หรือไม่การที่เรานอนหลับ หรือฝันร้าย มีวิธีการแก้เคล็ดโดยการสวดพระ พระคาถายันทุน และ คาถาเงินทุน9ชั้น เป็นบทสวดบูชาให้พ้นภัยพิบัติทั้งปวง อานุภาพแก้ลางร้าย ฝันร้าย สิ่งอัปมงคลที่เข้ามาในชีวิตจะหายทั้งสิ้น หรือหากสวดเป็นประจำจะบางเบาลง สามารถสวดได้ทั้งตื่นนอน และก่อนนอน จะเกิดสิริมงคลสยมมารแก่ตัวผู้ที่หมั่นสวดเป็นอย่างดี


บทสวด พระคาถายันทุน

ก่อนบริบทพระคาถา ให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บารมีพ่อแม่ ครูอาจารย์ทั้งหลาย และตั้งจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อน แล้วเริ่มบทสวดภาวนาพระคาถาสวดต่อ พระพุทธรูปจะดีนักแล แต่ถ้าหากไม่มีพระพุทธรูปให้นำพระเครื่องที่มีอยู่ตั้งในพาน แล้วค่อยสวดบริกรรมพระ พระคาถายันทุน จะมีความศักดิ์สิทธิ์ และอนุภาคเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยบทสวดพระคาถาจะมีดังต่อไปนี้

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ


ความหมาย และคำแปล ของพระคาถายันทุน

นิมิต อันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด

เสียงนก ที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด

บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ไม่จริง

ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระพุทธเจ้า ด้วยเถิด

นิมิต อันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด

เสียงนก ที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด

บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ไม่จริง

ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระธรรมเจ้า ด้วยเถิด

นิมิต อันเป็นลางชั่วร้ายอันใด สิ่งอวมงคลอันใด

เสียงนก ที่ไม่ชอบใจอันใด สิ่งที่น่าตกใจอันใด

บาปร้าย เคราะห์ร้ายอันใด ฝันร้ายอันใด สิ่งไม่พึงปรารถนาอันใด ที่มีอยู่ไม่จริง

ขอสิ่งเหล่านั้น จงถึงความพินาศไป ด้วยอานุภาพแห่ง พระสังฆเจ้า ด้วยเถิด

และนอกจากนี้ยังมี พระคาถายันทุน 9 ชั้น ที่คุ้มครองดวงชะตาผู้ภาวนาให้พ้นจากเคราะห์ร้ายอัพโชคร้าย กับกลายเป็นดี จากหนักให้กลายเป็นเบา ปกป้องผู้สวดจากพระยันอันตรายให้ความโชคร้าย ภยันตราย กลายเป็นความโชคดี


บทสวด พระคาถายันทุน 9 ชั้น

บทสวดพระ คาถายันทุน 9 ชั้น
บทสวดพระ คาถายันทุน 9 ชั้น

พระ คาถายันทุน 9 ชั้น คุ้มครองดวงชะตาผู้ภาวนาให้พ้นจากเคราะห์ร้าย อันตราย กับร้ายกลายเป็นดี หรือผ่อนหนักให้กลายเป็นเบา ทำให้คนที่คิดร้ายที่เป็นศัตรู กับกลายเป็นมิตร เกลียดจังเรากับกลายเป็นคนรัก ทำให้มีความสุขกาย สบายใจ และมีอายุยืนนาน สำหรับผู้ที่มีเคราะห์ร้าย ฝันร้าย หรือดวงตกให้สวดภาวนาพระคาถายันทุน 9 ชั้น สามารถคุ้มครองผู้ภาวนาให้พ้นจากเคราะห์ร้ายกายเป็น โชคดี หรือหนักให้กลายเป็นเบา ดังต่อไปนี้

ชั้นที่ 1 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อาทิตย์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ชั้นที่ 2 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “จันทร์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ชั้นที่ 3 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “อังคาร” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ชั้นที่ 4 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พุธ” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ชั้นที่ 5 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “พฤหัสบดี” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ชั้นที่ 6 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ศุกร” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ชั้นที่ 7 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เสาร์” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ชั้นที่ 8 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “ราหู” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ชั้นที่ 9 ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย “เกตุ” ทะโสโร ราหุจันโท ราหูราลักขะณา ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ


ข้อดี พระคาถายันทุน

  • พุทธานุภาพพระคาถา สามารถคุ้มครองดวงชะตาผู้ภาวนา เห็นเคราะห์ร้าย ให้กลายเป็นเคราะห์ดี ผ่อนหนัก ให้กลายเป็นเบา
  • สตูคิดร้ายกับกลายเป็นมิตร เกลียดชังกับกลายเป็นรัก
  • ทำให้ได้รับความสุขร่มเย็น และมีอายุยืนยาว

พระ คาถายันทุน ทั้งในรูปแบบปกติ และ คาถายันทุน 9 ชั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเคราะห์ร้าย หรือดวงตกให้สวดภาวนาเป็นประจำทุกวัน จะเสริมสร้างบารมีสามารถคุ้มครองผู้ภาวนาให้พ้นจากเคาะให้กลายเป็นความโชคดีได้ จากใครที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก มีเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต สามารถนำบทสวด พระคาถายันทุน ไปเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ที่จะทำให้ท่านเกิดความโชคดี และมีโชคภายในภาคหน้า ในการภาวนา และสวดเป็นประจำจะคุ้มครองให้ผลภายใต้ดีนักแล

Related Posts