สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์

ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รับสมัคร : พนักงานราชการ         

ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์

เงินเดือน : 23430 บาท

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

– ทักษะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

– สมรรถนะ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร :     วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร : https://job.ocsc.go.th/images/Job/638228527932027970.pdf

เว็บไซต์ : https://biologic.dld.go.th/webnew/index.php/th/

Related Posts