ประกันรถยนต์ หมายถึง อะไร ?

ประกันรถยนต์ หมายถึง อะไร ?

ประกันรถยนต์ หมายถึง อะไร ?

ประกันรถยนต์ หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย (เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่) ทำกับบริษัทประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ออนไลน์ ในปัจจุบันต่างก็มีหลายประเภท และความคุ้มครองแตกต่างกัน เช่น ประกันรถยนต์ วิริยะ ประกันรถยนต์ธนชาต และแต่ละศูรย์ประกันก็แยกย่อยออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

ประกันรถยนต์ หมายถึง อะไร ?
ประกันรถยนต์ หมายถึง อะไร ?
 • ประกันภัยชั้น 1 ครอบคลุมความเสียหายอย่างกว้างขวาง ของเงินติดล้อ รวมถึงการชนกับรถยนต์อื่น การชนกับวัตถุต่างๆ การถูกขโมย ไฟไหม้ และความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 • ประกันภัยชั้น 2 และ 2+ มีความคุ้มครองที่น้อยกว่าชั้น 1 โดยชั้น 2+ มักจะครอบคลุมความเสียหายส่วนบุคคลและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยเองด้วย
 • ประกันภัยชั้น 3 และ 3+ โดยทั่วไปจะครอบคลุมเฉพาะความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และชั้น 3+ อาจมีการเพิ่มความคุ้มครองให้กับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยในบางกรณี
 • ประกันภัยตัวรถ (Collision Insurance) ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการชนกับวัตถุอื่น ๆ หรือการพลิกคว่ำของรถ
 • ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Liability Insurance) ครอบคลุมความรับผิดชอบทางกฎหมายต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ประกันภัยความเสียหายส่วนบุคคล (Personal Injury Protection) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และค่าจ้างที่สูญเสียไปของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์
 • ประกันภัยเสริมอื่นๆ อาจมีประกันภัยเสริมที่คุ้มครองสิ่งอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือฉุกเฉินข้างทาง หรือความเสียหายจากการกระทำของบุคคลที่สาม

สินเชื่อ เงินติดล้อ สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ และรีไฟแนนซ์ ซึ่งครอบคุมถึงการเลือกประกันรถยนต์ควรพิจารณาจากความต้องการความคุ้มครอง งบประมาณ และประเภท ประกันรถยนต์ออนไลน์ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และความคุ้มครองที่ต้องการ และควรอ่านเงื่อนไข และข้อกำหนดในกรมธรรม์อย่างละเอียดเพื่อเข้าใจความคุ้มครอง เพราะบางประกันอาจมีข้อยกเว้นที่อาจมีความแตกต่างกัน

รถชนกันเอง และเจ้าของชื่อเดียวกัน เคลมประกันได้ หรือไม่ ?

บนท้องถนนท่านอาจจะพบอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ สาเหตุหลักๆ อาจเกิดจากความไม่ระมัดระวังหรือขับขี่ด้วยความประมาท แล้วหากเกิดเหตุในกรณีเหตุสุดวิสัยอย่างเหตุรถชนกันเองในบ้านโดยเจ้าของเป็นชื่อเดียวกัน หรือรถชนกันเองแล้วคู่กรณีเป็นพ่อลูกกัน แบบนี้บริษัทประกันรถยนต์ จะยอมให้เคลมหรือไม่ การที่รถชนกันในบ้าน และเจ้าของมีชื่อเดียวกันอาจหมายถึงสถานการณ์ที่รถสองคันที่เป็นของบุคคลเดียวกันชนกันในบริเวณที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์สินส่วนตัว ในกรณีนี้ประกันอาจจะจ่ายแต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น

 • ประเภทของประกันภัยรถยนต์ มีประกันภัยรถยนต์หลายประเภท เช่น ประกันชั้น 1, ชั้น 2, ชั้น 3 ฯลฯ แต่ละประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ประกันชั้น 1 มักจะครอบคลุมความเสียหายมากที่สุด รวมถึงความเสียหายส่วนตัวของรถยนต์ที่เกิดจากการชนกัน
 • รายละเอียดของกรมธรรม์ สิ่งสำคัญ ประกันรถยนต์ วิริยะ คือต้องตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เพื่อดูว่ามีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใดๆ หรือไม่ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการชนกันของรถที่เป็นของเจ้าของเดียวกันหรือไม่
 • การแจ้งเคลม กระบวนการแจ้งเคลม และการพิจารณาเคลมของบริษัทประกันภัยอาจมีความแตกต่างกัน บางกรณีอาจต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือมีขั้นตอนที่ซับซ้อน
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข บางกรมธรรม์อาจมีข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการชนกันของรถที่เป็นของเจ้าของเดียวกัน ซึ่งอาจรวมถึงการลดหย่อนหรือไม่ ครอบคลุมความเสียหาย

เพื่อความชัดเจน และความแน่ใจในการเคลมประกันภัย คุณควรติดต่อตัวแทนประกันภัย หรือบริษัทประกันภัยโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียด และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรณีของคุณโดยเฉพาะ พวกเขาจะสามารถให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง และชัดเจนตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ดีที่สุด

รถชนกันเองในบ้าน ประกันจะเช็กอะไรบ้าง ?

เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันรถชนกันเองในบริเวณบ้าน และต้องการเคลมประกันรถยนต์ บริษัทประกันภัยอาจต้องตรวจสอบหลักฐานหลายประการเพื่อยืนยันความคุ้มครอง และประเมินค่าเสียหาย โดยดูจากปัจจัยหลักๆ ดังนี้

 • กรมธรรม์ประกันภัย ตรวจสอบว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ครอบคลุมเหตุการณ์ดังกล่าว หรือไม่ รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้น และประเภทของความคุ้มครอง
 • สาเหตุ และสถานการณ์ของการชน การตรวจสอบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร มีสาเหตุมาจากอะไร และมีรถยนต์กี่คันที่เกี่ยวข้อง
 • ความเสียหายของรถยนต์ ประกันรถยนต์ธนชาต ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
 • รายงานตำรวจ ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องมีรายงานจากตำรวจเพื่อยืนยันเหตุการณ์ และใช้เป็นหลักฐานในการเคลม
 • การเคลมในอดีตที่ผ่านมา ตรวจสอบประวัติการเคลมของผู้เอาประกันภัย เพื่อดูว่ามีการเคลมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คล้ายคลึงกันหรือไม่
 • การใช้งานรถยนต์ ตรวจสอบว่ารถยนต์ที่เกี่ยวข้องใช้งานตามปกติ หรือมีการใช้งานที่ผิดปกติหรือไม่
 • การตรวจสอบสภาพรถยนต์ อาจมีการตรวจสอบสภาพรถยนต์โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเสียหายและค่าซ่อม
 • หลักฐานอื่นๆ รวมถึงภาพถ่ายของเหตุการณ์ ใบเสนอราคาค่าซ่อม หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบเหล่านี้จะช่วยให้ บริษัทประกัน ภัยสามารถตัดสินใจได้ว่าจะอนุมัติการเคลมหรือไม่ และคำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ สำหรับกรณีเฉพาะ ควรปรึกษาตัวแทนประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยโดยตรงเพื่อขอคำแนะนำและดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม

 

บทสรุป

การเคลม ประกันรถยนต์ ในกรณีที่รถชนกันเองในบ้าน และเจ้าของมีชื่อเดียวกัน การจ่ายเงินจากประกันภัยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และทางเรา https://best-anythings.com ไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดเจนโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดเฉพาะของกรมธรรม์ประกันภัย และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของบริษัทประกันภัย เช่นประเภทของประกันภัยรถยนต์ความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปตามประเภทของประกันภัย รายละเอียดของกรมธรรม์ ข้อกำหนด ข้อยกเว้น และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สาเหตุและสถานการณ์ของการชน รวมถึงวิธีการเกิดเหตุการณ์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น การตรวจสอบ และการประเมินค่าเสียหาย กระบวนการที่บริษัทประกันภัยดำเนินการเพื่อยืนยัน และประเมินค่าเสียหายตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

Related Posts