การถนอมอาหาร มีวิธีไหนบ้าง ให้อาหารอยู่ได้นานขึ้น

การถนอมอาหาร มีวิธีไหนบ้าง ให้อาหารอยู่ได้นานขึ้น

การถนอมอาหาร ในปัจจุบันคือการ แปรรูปอาหาร ให้มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำให้รสชาติคงอยู่ และเก็บไว้ได้นานขึ้น สามารถยื่นอายุของอาหารไม่ให้เน่าเสีย โดยการ เก็บรักษาอาหาร ในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำแห้ง การถนอมผ่านความร้อน ถนอมผ่านความเย็น โดยแต่ละวิธีการ ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการปรุงรสในรูปแบบต่างๆ จะทำให้ท่านได้เก็บรักษาอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้น


การถนอมอาหาร
คืออะไร

นับได้ว่าในปัจจุบัน การถนอม อาหาร นั้นถือเป็นวิธีการชนิดหนึ่ง ช่วยให้อาหารอยู่ได้นานขึ้นหากเราอยากจะเก็บอาหารชนิดนั้นไว้นานไม่ว่าจะเป็นเนื้อสด เพื่อนำมาประกอบอาหารแต่ตามธรรมชาติ วันเดียวเนื้อก็อาจจะมีกลิ่น และเน่าเสีย และต้องทิ้งไปในที่สุด แต่ในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ท่านสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในตู้เย็นซึ่งสามารถเก็บไว้ได้อยู่นาน และยังคง กลิ่น รสชาติ ให้เหมือนเดิม รวมไปถึง คุณค่าทางอาหาร โฆษณาการ และปริมาณที่ยังคงไว้เหมือนเดิมแต่รู้หรือไม่ การถนอมอาหารต่างก็มีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป และการเก็บรักษาอาหารให้ได้นานมากยิ่งขึ้น

การถนอม อาหาร 5 รูปแบบ วิธีการอย่างง่าย และคงคุณภาพดี

การ แปรรูปอาหาร และการถนอมอาหารช่วยเพิ่มมูลค่าผลการผลิต และการเกษตร ลดปัญหาผลิตการผลิตล้นตลาด รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการเก็บรักษา เพราะอาหารไม่เน่าเสีย คงสภาพ และรักษาอาหารสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยรูปแบบการถนอมอาหารที่ได้รับความนิยมทั้ง 5 รูปแบบดังต่อไปนี้

  1. การใช้ความร้อนถนอมอาหาร

การใช้ความร้อน ถือเป็นการถนอมอาหารด้วยการใช้ความร้อนในการทำลายจุลินทรีย์ และเอนไซม์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในอาหารจะทำให้โปรตีนเปลี่ยนสภาพไปด้วย โดยการถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนจะมีทั้งระดับพาสเจอร์ไรส์( pasteurization) และการใช้ความร้อนในระดับสเตอริไลซ์ (sterilization) ซึ่งเป็นการถนอมอาหารด้วยการใช้ความร้อนนั่นเอง

  1. การทำให้แห้ง

สำหรับการถนอมอาหารด้วยการทำแห้ง ถือวิธีการมาตั้งแต่โบราณ เพราะในสมัยก่อนจะไม่มีตู้เย็นเพื่อถนอมอาหารแบบเย็น การทำให้แห้งจึงเป็นวิธีการที่จะทำให้จุลินทรีย์เติบโตโดยการกำจัดน้ำในส่วนที่อยู่ในอาหารน้ำออก ซึ่งมีผลกระบวนการ (metaboliam) และการเจริญของจุลินทรีย์ช้าลง และส่วนมากการทำให้แห้งได้รับความนิยมจำพวก เนื้อแดดเดียว ไม่ว่านจะเป็น เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ยังคงความอร่อยให้กับเนื้อสัตว์ โดยการทำแห้ง จะสามารถใช้แสงแดดจากธรรมชาติ โดยการพึงแดด หรือลม หรือใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยโดยการควบคุมความร้อนจากการแผ่รังสี หรือการใช้ไมโครเวฟ

 

  1. การใช้ความเย็นถนอมอาหาร

การถนอมอาหารด้วยความเย็น ถือเป็นการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำลงมากกว่า 10 องศา เพื่อจะทำให้กระบวนการ (metaboliam) เป็นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ รวมทั้งเอนไซม์ เกิดขึ้นได้ช้า จึงช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จึงส่งผลให้การชะลอการเน่า โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารลดลง ซึ่งในปัจจุบันสามารถถนอมอาหารด้วยความเย็นโดยการแช่ และควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ต่ำกว่า -1°ถึง 8 องศา หรือการแช่เย็นให้ถึงจุดเยือกแข็ง เป็นการถนอมอาหาร วิธีการใหม่ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งการตากแห้ง

  1. การหมัก หรือดอง

การหมัก หรือดอง เป็นกระบวนการ เก็บรักษาอาหาร  ที่จะทำให้จุลินทรีย์เกิดการย่อยสลายของคาร์โบไฮเดรตหรือสารอื่นๆ ภายใต้สภาวะที่ไม่มีอากาศ โดยจะแตกต่างจากการถนอมอาหารประเภทอื่นๆ โดยมีการทำลายจุลินทรีย์ และเอนไซม์ธรรมชาติที่อยู่ภายในอาหา รซึ่งการถนอมอาหารด้วยการหมักดองจะส่งผลทำให้ค่า pH ในอาหารลดต่ำลง เป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ ซึ่งในปัจจุบันสามารถพบอาหารหมักดองได้ทั่วไปอย่างเช่น กิมจิ เต้าเจี้ยว ผลไม้แช่อิ่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการหมักดอง เพื่อถนอมอาหารอีก 1 รูปแบบ

 

  1. การใช้สารเคมี ในการถนอมอาหาร

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะทำให้ยืดหยุ่นอายุการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น โดยมีการยับยั้งการเน่าเสียเนื่องจากจุลินทรีย์สารเคมีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้แก่น้ำเกลือ น้ำกรด สารกันเสีย สารกันหืน ซึ่งวิธีการนี้ก็ได้รับความนิยมจำพวกขนมขบเคี้ยว ให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น

นับแต่ว่า การถนอมอาหาร ถือได้ว่า เป็นการเก็บอาหารให้ได้นานมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการถนอมผ่านการปรุงสุก หรือการถนอมผ่านการแช่แข็ง ซึ่งอย่างไรก็ตาม การถนอมอาหารนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการ จะช่วยให้เก็บผลผลิต และได้รสชาติ โภชนาการที่ยังอยู่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ผลไม้ ก็จะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้น และควรจำแนกประเภทในการถนอมอาหารให้เหมาะสม เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาอย่างอื่นตามมาในภายหลัง และจะยงยังคงความสดอย่างเช่น เนื้อไก่แช่เย็น เมื่อนำมาทอด ก็จะได้ ไก่ทอด ที่อร่อยนั่นเอง

Related Posts